Нова версия на WinMag - версия 26.16

01 Юли 2019

Новата версия на WinMag 26.16 от 01.07.2019г. включва:

  • Обновени са функиционалните спецификации за МИСВ, според разпоредба на чл.167а от Закона за данък върху добавената стойност, влизащи в сила от 01.07.2019г.
  • Обновена е номенклатурата в кл. 1/11 Допълнителен режим, където е добавен код 9РА - Стоки, за които на основание чл.167а от ЗДДС е отложено начисляване на ДДС при внос.
  • Въведени са следните правила:
  • RBG111 - Ако Дестинация на фактуриране = 1, то в клетка 4/9 Добавяния и приспадания, задължително се посочват кодове BA и FF, като FF трябва е по-малко или равно по стойност на BA
  • RBG113 - Ако Дестинация на фактуриране = 3, то в клетка 4/9 Добавяния и приспадания, задължително се посочват код FF, като FF трябва да е по-малко от митническата стойност
  • RBG114 - Ако клетка 1/10 Режим= 6121, 6122, 6321 или 6322, то  стойността в клетка 8/6 Статистическа стойност = Статистическа стойност + Статистическа стойност на временно изнесените стоки
Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София 1309, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150, 4264598
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.10.2020г.
Контакти
Copyright © 1999-2020 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта