BussinesMag

BussinesMag

BussinesMag e информационна система, представляваща набор от модули, които събират и управляват информация за търговската дейност на фирмата в единна база данни. Модулният принцип на действие на системата гарантира самостоятелната и надежна работа на отделните части. Това дава възможност да се инсталират само онези елементи от BussinesMag, отговарящи на настоящите нужди на клиента, с което се спестяват средства. Принципът е поръчвам и плащам само онова, което в момента ми е необходимо. При разрастване дейността и разнообразяване на потребностите от нови функции, системата позволява допълнително надграждане на останалите модули.

BussinesMag е съвременен и надежден складов, търговски, клиентски и дилърски софтуер, адаптивен към променящите се нужди на клиентите, надежден и лесен за управление. Със своите качества той се нарежда сред най-модерните складови програми за търговия с възможности за интегриране с модули за производство, финансови анализи, счетоводство, управление на отношения с клиенти, управление на човешки ресурси.

ВЪЗМОЖНОСТИ:

 • Доставки, складова наличност, продажби, инвентаризация, каса, отношения с клиенти.
 • Консигнация. Информация и контрол за стоките и обектите, участващи в консигнационните схеми. Неограничен брой на стоките, артикулите, обектите, клиентите.
 • Отсрочено плащане. Надеждна система за следене на дадените стоки и извършените плащания.
 • Партидност. Различни ценови листи. Отстъпки за дилъри и клиенти.
 • Работа с различни валути – на входа, в склада, на изхода.
 • Фактуриране на основата на издадените проформи фактури; възможност за издаване на всякакви други документи.
 • Контрол върху достъпа на работа с информационната система – пълен и подробен протокол за действията на всеки оператор.
 • Всевъзможни справки, засечки и анализи. Генератор за най-често използваните справки.
 • Автоматично генериране на справки в избран от клиента период от денонощието (например нощем).
 • Автоматизирано архивиране на информацията към определен момент във времето (например в края на работното време).

ПРЕДИМСТВА:

 • Индивидуална.
  Това не е еднотипов масов продукт, а програма, която се адаптира към уникалните нужди и предпочитания на всеки конкретен клиент.
 • Гъвкава.
  Ясна и надеждна диференциация между данните за търговските операции и данните за счетоводната отчетност.
 • Всеобхватна.
  Неограничен брой доставчици, складове, стоки, артикули, клиенти. Неограничен брой работни места.
 • Перспективна.
  Позволява допълнително надграждане и добавяне на нови функции при необходимост и желание от страна на  клиента.

 

BusinessMag - Номенклатури BusinessMag - Клиент BusinessMag - Стока BusinessMag - Склад BusinessMag - Списък доставки BusinessMag - Доставка BusinessMag - Преместване между складове BusinessMag - Списък продажби BusinessMag - Продажба BusinessMag - Наличност по складове BusinessMag - Справки

В момента няма видеа за този продукт. Очаквайте скоро.

Цената на информационна система BussinesMag се формира според избраните модули.

Демонстрация може да се извърши след предварително уговорено място и време.

 • Позвънете на нашите телефони (02) 9201760, 9298613 или изпратете факс на (02) 9200350
 • Изпратете email на info@unisoft-bg.com
 • В брой на място в нашия офис: гр. София, кв Зона Б-19, бл. 15-16, вх. А, ет. 1
 • По банков път:
  Фирма Унисофт ЕООД
  Банка УниКредит Булбанк, кл. Ал.Стамболийски
  IBAN BG05 UNCR 9660 1015 2212 14
  BIC UNCRBGSF
 • Свържете се с някой от нашите дистрибутори

В момента няма файлове за сваляне за този продукт. Очаквайте скоро.

В момента няма секция помощ за този продукт. Очаквайте скоро.

Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София 1309, Зона Б19, бл.15-16, вх. А, ет. 1
(02) 9298613, 9200350, 9201760, 4410150, 4264598
088 5124811, 088 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.10.2019г.
Контакти
Copyright © 1999-2019 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта