За Нас

Унисофт ЕООД е специализирана в проектирането, изработката, внедряването и поддръжката на софтуер, надеждни информационни системи и уеб базирани приложения. Предлагаме цялостни и интелигентни разработки за автоматизация на бизнес процесите на фирмата, както и индивидуални решения, съответстващи на специфичните нужди на конкретния потребител.

Нашата мисия е да предложим на клиента средствата, които ще му помогнат да осъществи своите стратегически цели, да се утвърди и постигне пазарен успех в един свят на непрекъсната промяна, като разгръща своя информационен, организационен и човешки ресурс.

Съвременната икономика на знанието се гради върху информацията и иновацията. Превръщането на разнообразните информационни потоци в ефективни методи за анализ и оценка на бизнес процесите и явленията, в инструмент за решаване на проблемни ситуации, в ресурс за разгръщане на творческите процеси във фирмата и за създаване на нови продукти и услуги, е основен фактор за постигане на пазарен успех.

Оцелява и преуспява онази фирма, която е превърнала промяната в част от своята ежедневна дейност, която може да съчетае желязната технологична дисциплина със свободата на творческия процес, която осъзнава, че печалбата е следствие от качеството на дейността, от оптималното задоволяване на потребностите на клиентите и от постигането на максимална удовлетвореност на служителите на компанията от своята работа в нея.

Нашето мото е: Овладей промяната, за да преуспееш.