Нова версия на TaxStoreGen 10.1 и TaxStorePro 9.1

14 Април 2015

Излезе нова версия на TaxStoreGen 10.1 и TaxStorePro 9.1 от 14.04.2015г.

В нея са добавени:

 1. Обновени са функционалните спецификации.
 2. Протокол за инвентаризация - при създаване на протокол, трябва да се избере за кой вид инвентаризация се отнася - Налични или Изведени. Ако се подава и за двете, то тогава трябва и двете отметки да се изберат. Програмата вече автоматично изчислява декларираните фири при транспортиране в Инвентаризация - Изведени.
 3. Фири от транспортиране - !!! ВАЖНО !!! - Когато има фири от транспортиране, в полето в ПАД се попълва стойността с отрицателен знак (минус), а когато има излишък от транспортиране - тогава се пише само стойността на излишъка, който е положителна стойност.


 4. В справките Въведени, Изведени и Рекапитулации е добавено поле междинни суми. Когато е избрано, в справката се показват междинни общи суми по Артикул и Клиент.
 5. Въведена е проверка на броя бандероли и серия.
 6. Когато видът на данъчният склад е за Енергийни продукти, колоните за бандеролите не се показват в ДСН.
 7. При създаване на Акцизна Декларация, в приложенията влизат автоматично всички АДД-та за съответния месец.
 8. Добавена е функция за копиране на документ - ако искате да се създаде нов документ, но като за шаблон да се използва вече някой създаден, то тогава се маркира съответния документ, натиска се десния бутон на мишката и се избира  Копиране на документ. Показва се копие на избрания документ, като стойностите от полета за Действително количество, Количество, № на транзакция и УИКТ не се копират, а датата на документа се слага днешна. За да се запази копието в нов документ, трябва да се запише. Ако се излезе от формата с бутон Изход, тогава копието не се запазва.  

Преди да се свали новата версия, проверете с коя версия работите:

  • Ако работите с версия TaxStoreGen 9.6 (TaxStorePro 8.5), следвайте стъпките надолу;
  • Ако работите с версия TaxStoreGen 9.5 (TaxStorePro 8.4.1) или по-стара, трябва да се изпълнят последователно пропуснатите ъпдейти. Желателно е да се прочетат и новостите във всяка една от пропуснатите версии, описани в новините.

Препоръчително е преди инсталирането на новата версия да се направи архив на базата данни (Създаване на архив (back up) на базата данни).


Обновяването на TaxStoreGen и TaxStorePro представлява инсталиране на новата версия на самата програма и обновяване на нейната база с данни. Ето защо се извършва на ДВЕ СТЪПКИ:

1. За да инсталирате новата версия на програмата свалете инсталационния файл setupstore.exe за TaxStoreGen и setupstore_Pro.exe за TaxStorePro (от Download/TaxStoreGen на нашия сайт) и изпълнете следните стъпки:

1.1. Сваляте инсталационния файл setupstore.exe (setupstore_Pro.exe) някъде върху вашия компютър (в папка по ваш избор или на друго място)

1.2. Намирате мястото, на което сте свалили setupstore.exe (setupstore_Pro.exe) и чуквате два пъти върху него - отваря се диалогът за инсталиране на новата версия.

1.3. От диалога изпълнявате Next/Next/Install - започва инсталацията на новата версия (Изчакайте търпеливо да се зареди и не се притеснявайте, че към 25-я процент от разпъването на програмата, нещата като че ли замират - след известно време ще се отпушат.

1.4. След приключване на инсталацията изпълнете командата Exit - с това обновяването на програмата е приключило. Сега трябва да обновите и своята база данни (Вж. т. 2 по-долу).

2. Обновяването на базата с данни става по следния начин:

2.1. Стартирайте вече инсталираната програма DbaMgr2k - правите го от шорткъта на десктопа на Вашия компютър.

2.2. Натиснете Activity/Edit connection properties. Въведете парола 1234 в полето Password и натиснете Connect. (Внимание! Често се налага да натиснете повторно бутона Connect, за да се задейства процедурата - това е бъг на програмата на Майкрософт.

2.3. Сега от менюто с командите изпълнете следната последователност от команди: Activity/Query/Open Query From File (четвърти бутон от ляво на дясно), отворете файла:

 • За TaxStoreGen - gen_update_10_1.sql, който се намира в C:/TAXSTOREGEN/SQL_Bases - натиснете първия бутон "Execute Query" или F5.
 • За TaxStorePro - pro_update_9_1.sql, който се намира в C:/TAXSTOREPRO/SQL_Bases - натиснете първия бутон "Execute Query" или F5.

2.4. Затворете прозореца Query и излезте от програмата DbaMgr2k.

 

При обновяването на базата с данни Вие НЕ ГУБИТЕ информацията, която вече сте въвели.

Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150, 4264598
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.04.2021г.
Контакти
Copyright © 1999-2021 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта