Нова версия на WinMag - версия 24.08

16 Ноември 2017

Новата версия на WinMag 24.08 от 16.11.2017г. включва:

 • Добавена е възможност за копиране на данните от кл.40.Предшестващи документи, кл.44.Справочни данни за приложените документи и кл.31.Контейнери

  Добавен е бутон, с който се копират данните от съответната клетка във всички останали стоки


 • Едновременна проверка на всички тарифни позиции

  Стартира се от Меню > Данни > Проверка в ТАРИК /на всички тарифни позиции/. За да е активна проверката, в декларцията трябва да има повече от една стока.

  Излиза форма с кратък отчет, в който се показва резултатът от проверката в ТАРИК (за всяка позиция). До тарифния код се изписва „ИЗЧИСЛЕНА“ и сумарната стойност на кл. 47.

  След изпълнението се активира допълнителен бутон в кл. 47, чрез който може да се разгледа пълният отговор от консултационния модул.

  В Меню > Данни се появяват още две позиции:

  > Справка за преизчислените позиции - подробна справка
  > Копиране на изчислените позиции в 47 кл. - променя се съдържанието във всички клетки 47.


Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150, 4264598
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.06.2021г.
Контакти
Copyright © 1999-2021 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта