Нова версия на WinMag - версия 26.05

11 Януари 2019

Новата версия на WinMag 26.05 от 11.01.2019г. включва:

 • Добавена е възможност за преизчисление на Статистическата стойност
 • Добавена е възможност за копиране на Добавения и приспаданията в останалите стоки, както и тяхното разпределение
 • Добавена е възможност за копиране на информация от предходна стока
 • Отстранен е проблемът дублирането на информация при преминаване от стока в стока
 • Прикачане на сканираните документите, когато не се използва В2В системата, става по следния начин:

  1. Отива се на сайта на МИСВ, от менюто се избира Нов МД / Митническа декларация за внасяне, отива се на съответното поле, където трябва да се прикачи сканирания документ (напр. Търговска фактура в поле 2/3), посочва се типа (в този случай N380), избира се сканирания документ от компютъра и се натиска бутона Прикачи. Системата трябва да върне номер (в този случай 1_N380_1679)  2. Номерът го копирате (преписвате) и го поставяте (написвате) в съответното поле Идентификатор в програмата WinMag:


 • Прикачане на сканираните документи в WinMag B2B се извършва по същия начин, както до сега:

  Два пъти се кликва с мишката в полето +\- на съответния документ, избира се сканирания документ от компютъра, подписва се с КЕП и системата на АМ връща идентификатор.

 

Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150, 4264598
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.03.2021г.
Контакти
Copyright © 1999-2021 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта