Нова версия на WinMag - версия 26.07

16 Януари 2019

Новата версия на WinMag 26.07 от 16.01.2019г. включва:

  • Добавена е възможност за изчисляване на Държавните Вземания (Мито и ДДС) - на ниво Стока, в полето на Бруто, Нето, Цена и пр. има бутон Изчисляване, който отваря Консултационния модул Taric и показва Държавите Вземания. Изчислението е на ниво стока и в последваща версия ще добавим справка за показване на общите Държавни вземания при декларации с повече стоки.
  • Добавена е Справка за преглед на декларация с повече стоки, където в табличен вид могат да се видят за всяка стока Бруто, Нето, Цена, Статистическа стойност и включените Добавяния и приспадания.
    Тази справка се намира в меню:
    Данни / Справки / Преглед на декларация (от системата МИСВ)
     

Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150, 4264598
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.04.2021г.
Контакти
Copyright © 1999-2021 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта