Нова версия на WinMag - версия 26.08

24 Януари 2019

Новата версия на WinMag 26.08 от 24.01.2019г. включва:

 • Добавена е възможност за изчисляване на Държавните Вземания (Мито и ДДС) за всички стоки в ЕАД. В  Стока 1, в полето на Бруто, Нето, Цена и пр. има бутон Проверка на всички стоки, който се свързва с Консултационния модул Taric за всяка стока и показва Държавите Вземания. Обобщена справка за всички стоки можете да видите и разпечатате от меню:
  Данни / Справки / Справка "Митнически задължения"
 • Добавена е Справка за преглед на декларация с повече стоки, където в табличен вид могат да се видят за всяка стока Бруто, Нето, Цена, Статистическа стойност и включените Добавяния и приспадания.
  Тази справка се намира в меню:
  Данни / Справки / Справка "Добавяния и приспадания"
   
 • Актуалицирана е номенклатурата на поле 1/11 Допълнителен режим
Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150, 4264598
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.04.2021г.
Контакти
Copyright © 1999-2021 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта