Нова версия на WinMag - версия 26.10

29 Януари 2019

Новата версия на WinMag 26.10 от 29.01.2019г. включва:

  • Добавена е печат на Митническа Декларация. 
  • Добавено е поле Статус (при печат), което слага съответното състоние на документ при печат
  • Добавена е втора справка за преглед на задълженията на всички стоки. Можете да я видите и разпечатате от меню:
    Данни / Справки / Справка "Митнически задължения" - 2
  • Добавен е бутон за автоматично попълване на митническия валутен курс и множител, след като е избрана съответната валута (финкционалност като при версия до 2018)
Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150, 4264598
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.03.2021г.
Контакти
Copyright © 1999-2021 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта