Нова версия на WinMag - версия 28.02

08 Януари 2021

Новата версия на WinMag 28.02 от 08.01.2021г. включва:

  • При износ към Великобритания трябва да се попълнят следните данни в полетата:
    кл. 1. Вид декларация - EU
    кл. 17. Държава на получаване - GB - Обединено кралство
  • Допълнени са номеклатурите в кл.44 Справочни данни за приложените документи при износ, съобразно изискванията за прилагане на REX системата
Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София 1309, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150, 4264598
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.01.2021г.
Контакти
Copyright © 1999-2021 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта