Нова версия на WinMag - версия 31.08

07 Ноември 2023

Новата версия на WinMag 31.08 от 07.11.2023 г. включва:

  • - При създаване на нова стока и копиране от предходната, вече копира цялата информация от предходната стока, включително и документите.
  • - При редакция на Брутна маса в дадена стока или при триене на стока, автоматично се преизчислява общата Брутна маса по документа. Аналогично е и с Цената на стоката.
  • - Добавени са всички наименованията на Митническите учреждения в декларацията за износ (неофициално, тъй като не присъстват в официалните номенклатури на АМ, както и на сайта на МАСИ).
  • - Добавена е номенклатурата за Допълнителна мерна единица в декларацията за износ (неофициално, тъй като не присъства в официалната спецификация на АМ, както и на сайта на МАСИ).
  • - В МИСТ, в Стока, е добавено полето за Получател.
  • - Добавена е настройка за автоматичен запис на работния файл след създаване на XML файл. Настройката се намира в Общи / Настройки на програмата / Общи / При запис на XML се запазва и WMAG файла

 

За получаване на актуална информация и новини относно програмен продукт WinMag, може да се присъедините (абонирате) към нашите канали във Viber и Telegram:

Viber канал

Telegram канал

За обратна информация и препоръки, може да изпращате на следната електронна поща:

winmag@unisoft-bg.com