Нова версия на WinMag - версия 32.05

08 Февруари 2024

Новата версия на WinMag 32.05 от 08.02.2024 г. включва:

  • - Актуализирани номенклатури.
  • - Транспортните документи и Допълнителни референтни данни на ниво Стока вече се копират в следващи стоки.
  • - При отваряне на стар файл, датата на подаване се задава текущата (днешната) дата.
  • - Добавен е документът Сертификат за движение (A.TR).
  • - Номенклатурите в полетата на държавите в EUR 1 и Сертификат за движение (A.TR) са вече на английски език.