Нова версия на WinMid - 22.01/06

11 Август 2015

Новата версия на WinMag 22.01/06 от 11.08.2015г. включва:

  • При Изнасяне е необходимо да се въведе АМАН* кода, който влиза в 22-цифрения ЛРН номер.

    * АМАН код - уникален идентификатор на икономическия оператор, подписващ декларацията. Взема се от портала за регистрация на търговци.

Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150, 4264598
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.04.2021г.
Контакти
Copyright © 1999-2021 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта