hero-image

Софтуерни решения за Вашия бизнес

Новини

Нова версия на WinMag - версия 29.11

Актуализация на номенклатурата Вид документ - добавените са кодове Y997 и Y998...

Нова версия на WinMag - версия 29.10

Актуализация на номенклатурата Държава на получаване при Износ - Украйна е под режим EU...

Унисофт на 30 години

На 09.09.1992 г. е основана фирма Унисофт ЕООД и днес празнува 30 годишен юбилей...

Продукти

BusinessMag

управление на стопанска дейност (ERP), одобрена и за СУПТО

TaxStoreGen

автоматизирана система за отчетност за управление на данъчен склад

WinMag

попълване на митнически документи

SafeMag

склад под митнически контрол

TransitMag

оформяне и подаване на транзит и ТИР карнети

Unitronic

електронна система за управление на бензиностанции (ЕСФП)

Интрастат

уебсайт за водене на електронен дневник и създаване на Интрастат декларация в XML формат

TrackZerver

уебсайт за следене и управление на моторни превозни средства чрез GPS/GSM/GPRS услуги