SafeMag

SafeMag е софтуер за управление на склад под митнически контрол, изграден на базата на SQL Клиент/Сървър приложения. Съвместим е с всички видове софтуер за попълване на митнически декларации, които създават и записват XML файл, съгласно правилата за деклариране по електронен път и в съответствие с единния формат за подаване в електронна форма на данните от митническа декларация и от митнически манифест. Работи на принципа “Еднократно въвеждане на данните”, което спестява време и усилия при работа в режим на митническо складиране.

SafeMag

SafeMag следи стоковите наличности в митническия склад, блокираната за тях гаранция, документите, с които са въведени, остатъкът по всеки документ, приключените митнически декларации и декларациите за извеждане на артикулите. Предоставя богат набор от справки, а също така клиентът може и сам да задава справките, които желае да му бъдат направени – в това отношение нейните възможности са големи.

Системата е изключително надеждна – не се влияе от обема на съхраняваната информация и от броя на работните места. Има вградени контроли против операторски грешки. Разрешава дефинирането на различни нива на достъп до базата данни. Предоставя история на действията на отделните оператори, което позволява оптимален контрол върху тяхната работа. Създава и съхранява протоколи за всеки оператор, улеснявайки максимално оперативното ръководство на дейността в сферата на митническо складиране.

Съществува възможност за автоматично въвеждане на често повтарящи се данни за различните документи – митнически декларации, XML файлове и пр., свързани с режима митническо складиране. Съставя, съхранява и изобразява списъци с номенклатури – на клиенти, получатели/вносители, изпращачи/износители, представители/митнически агенти, артикули, групи от артикули, валути и валутни курсове. Клиентът сам определя реквизитите, с които тези номенклатури да бъдат изобразявани – дали митническата декларация за поставяне на стоките под режим на митническо складиране ще се изобразява само с датата, митницата и режима или към нея ще се предоставя информация и за тарифен код, вид валута, държава на произход, получател, декларатор и т. н. се решава от потребителя.

Програмата позволява търсене в списъците с номенклатури по различни критерии. Списъците могат да се филтрират – да се изобразяват само артикулите на даден вносител, митническите декларации на даден получател и т. н.

Многофункционална и адаптивна, настройваема към нуждите на клиента, надеждна и модерна, SafeMag представлява мощно средство за управление на склад под митнически контрол.

В момента няма изглед изображения за този продукт. Очаквайте скоро.

В момента няма видеа за този продукт. Очаквайте скоро.

No Описание Цена
SafeMag - склад под митнически контрол
1. SafeMag (митническо складиране) – програмен лиценз + поддръжка за първите 12 месеца 1500 лв.
1.1.    Доплащане за WinMag (еднопотребителска версия) + 420 лв.
1.2.    Доплащане за WinMag NET (мрежова версия) + 720 лв.
Абонаментни поддръжки (за 12 месеца)
2. SafeMag 750 лв.
2.1.   Доплащане за WinMag (еднопотребителска версия) + 300 лв.
2.2.    Доплащане за WinMag NET (мрежова версия) + 480 лв.


Програмният продукт SafeMag работи с MS SQL®

В цената на продукта WinMag е включена:

1. Инсталация.
2. Два часа обучение.
3. Актуализиране на данните съобразно промените в законодателството и безплатно предоставяне на допълненията, направени за съответната версия в периода на поддръжка.

Абонаментната поддръжка е за срок от 12 месеца, валидна от датата на покупката.

Цени за лиценз на следващо работно място на SafeMag:

 • В рамките на локалната мрежа – 150 лв
 • Извън рамките на локалната мрежа – 20% отстъпка от цената на съответния продукт

Цени за лиценз на следващо работно място на WinMag:

 • За второ работно място в рамките на съответния офис – безплатен 
 • За всяко следващо работно място – 20% отстъпка от цената на продукта

Цени за годишна абонаментна поддръжка на следващо работно място на SafeMag:

 • В рамките на локалната мрежа – 60 лв
 • Извън рамките на локалната мрежа – 20% отстъпка от цената на съответния продукт

Цени за годишна абонаментна поддръжка на следващо работно място на WinMag:

 • За второ работно място в рамките на съответния офис – безплатен 
 • За всяко следващо работно място – 20% отстъпка от цената на продукта

Цена за допълнително повикване и извършване на квалифицирана услуга – 60 лв/час
Цена за допълнително обучение – 60 лв/час

Цените са с ДДС.

 • - Позвънете на нашите телефони (02) 9201760, 9298613
 • - Изпратете email на info@unisoft-bg.com
 • - В брой на място в нашия офис: гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
 • - По банков път:
  Фирма Унисофт ЕООД
  Банка УниКредит Булбанк, кл. Ал.Стамболийски
  IBAN BG05 UNCR 9660 1015 2212 14
  BIC UNCRBGSF
 • - Свържете се с някой от нашите дистрибутори
SafeMag

Демонстрационната версия на SafeMag ползва всички функции на регистрираната, като работи с примерна база данни.

След инсталирането на SafeMagDemo прочетете файла ReadMe.doc (или ReadMe.txt) за пълна инструкция как да се настрои програмата за работа.В момента няма секция помощ за този продукт. Очаквайте скоро.