TransitMag

TransitMag e система за попълване, съхраняване, редактиране, разпечатване и деклариране пред митница на митнически режим транзит и ТИР карнети, според изискванията на Наредба № 5 от 29 юни 2006 г. на Министерство на финансите, ДВ, бр. 55 от 7 юли 2006 г. TransitMag предлага възможност за запис в XML файл и прикачане в системата МИСТ на Агенция Митници.

TransitMag B2B е модулът за подаване на транзитна декларация и ТИР карнет чрез връзка тип "система-ситема" (business-to-business) между информационната система на икономическия оператор и митническата информационна система МИСТ.

TransitMag

За да се осъществи подаването чрез TransitMag B2B, са необходими следните условия:

 1. Интернет достъп със статичен реален IP адрес
 2. VPN рутер (маршрутизатор), комуникиращ със сървърите на Агенция Митници
 3. Електронен подпис

Фирма Унисофт ЕООД предлага цялостно комплексно обслужване, като освен софтуера за подаване на транзитни декларации TransitMag B2B, ние предлагаме и обурудване, инсталация, поддръжка и консултация по останалите условия за изграждане на връзка тип "система-система".

 1. Интернет достъп със статичен реален IP адрес

  Обърнете се към Вашият Интернет доставчик за информация дали притежавате статичен реален IP адрес или сте с динамичен IP адрес. Ако сте с динамичен IP адрес трябва да се свържете с доставчика Ви и да Ви осигури статичен реален IP адрес.
 2. VPN рутер (маршрутизатор), комуникиращ със сървърите на Агенция Митници

  За да се осъществи електронен обмен на данни чрез връзка "система-система" е необходимо обурудване, предлагащо хардуерно криптиране на информацията (VPN рутер), одобрен от Агенция Митници.  
  На смехата е изобразен модел на свързване на една фирма със сървъра на Агенции Митници посредством външен VPN рутер. За фирми с повече от един офис е показан по-долу модел на свързване чрез един външен VPN рутер и по един вътрешен VPN рутер за всеки офис.
  Външен VPN рутер (Linksys Broadband Firewall Router, 4 port switch/VPN ednpoint) - осигурява криптираната свързаност с Агенция Митници. Един на брой, централен за всички офиси, ако има такива. Така се премахва ограничението на Агенция Митници за броя на рутерите и целият трафик на митнически декларации минава през него.
   
 3. Електронен подпис

  С универсален електронен подпис, издаден от регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик, можете да се сдобиете от следните компании:
  www.infonotary.com
  www.stampit.org
  www.b-trust.org
  www.spektar.org

В момента няма видеа за този продукт. Очаквайте скоро.

No Описание Цена
TransitMag B2B
1. За клиенти на WinMag - предоставяне на всички нововъведения по софтуера и на промените в митническото законодателство в рамките на абонаментното обслужване на WinMag 300 лв.
2. За нови клиенти - предоставяне на всички нововъведения по софтуера и на промените в митническото законодателство за период от 12 месеца от датата на покупката 510 лв.
Абонаментни поддръжки (за 12 месеца)
3. За клиенти на WinMag и на TransitMag B2B 150 лв.
4. За клиенти само на TransitMag B2B 300 лв.


Програмният продукт TransitMag B2B работи с MS SQL®

В цената на продукта WinMag е включена:

1. Инсталация.
2. Два часа обучение.
3. Актуализиране на данните съобразно промените в законодателството и безплатно предоставяне на допълненията, направени за съответната версия в периода на поддръжка.

Абонаментната поддръжка е за срок от 12 месеца, валидна от датата на покупката.

Цени за лиценз на следващо работно място на TransitMag:

 • За второ работно място в рамките на съответния офис – безплатен 
 • За всяко следващо работно място – 20% отстъпка от цената на продукта

Цени за годишна абонаментна поддръжка на следващо работно място на TransitMag:

 • За второ работно място в рамките на съответния офис – безплатен 
 • За всяко следващо работно място – 20% отстъпка от цената на продукта

Цена за допълнително повикване и извършване на квалифицирана услуга – 60 лв/час
Цена за допълнително обучение – 60 лв/час

Цените са с ДДС.

 • - Позвънете на нашите телефони (02) 9201760, 9298613
 • - Изпратете email на info@unisoft-bg.com
 • - В брой на място в нашия офис: гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
 • - По банков път:
  Фирма Унисофт ЕООД
  Банка УниКредит Булбанк, кл. Ал.Стамболийски
  IBAN BG05 UNCR 9660 1015 2212 14
  BIC UNCRBGSF
 • - Свържете се с някой от нашите дистрибутори
TransitMag B2B - версия 8.1 от 12.03.2018г.

TransitMag B2B е версия с пълна функционалност и позволява попълване и изпращане на транзитни декларации и ТИР-карнети. За да ползвате пълните възможности на програмата е необходимо да я регистрирате при първото стартиране.TransitMag B2B Install - (само при първоначална инсталация)

Безплатна версия на MS SQL Server с интегрирана база данни за работа с TransitMag B2B. Сваля се единствено при първоначална инсталация, като се изпълва следното:

     1. Най-напред сваляте двата инсталационни файла. Първият е за програмата TransitMag B2B(setup_tmB2B.exe). Вторият е файлът, с който ще инсталирате безплатната версия на MS SQL Server (TranstiMagB2B Install.exe). 

     2. Стартирайте setup_tmB2B.exe- инсталирате най-напред програматаTransitMag B2B, която сама си създава папка в диск С.

      3. След това стартирате TransitMagB2B Install.exe - с негова помощ инсталирате MS SQL Server, който е необходим, за да може да работи базата данни. Като стартирате TaxStore Install.exe се отваря кратко ръководство Readme.doc - четете го внимателно и следвайте прецизно инструкциите му. Тази програма също си създава сама своя папка върху диск С.В момента няма секция помощ за този продукт. Очаквайте скоро.