Продуктивиж още ...
BusinessMag
управление на стопанска дейност (ERP), одобрена и за СУПТО
TaxStoreGen
автоматизирана система за отчетност за управление на данъчен склад
WinMag
попълване на митнически документи
SafeMag
склад под митнически контрол
TransitMag
оформяне и подаване на транзит и ТИР карнети в XML
FinanceMag
софтуер за финансов анализ
AccountMag
попълване на счетоводни отчети, статистически справки и банкови документи
Новинивиж още ...
17 Юни 2022
Нова версия на WinMag - версия 29.09
Актуализация на номенклатурата Допълнителен режим...
15 Юни 2022
Нова версия на WinMag - версия 29.08
Актуализация на функционалните спецификаци на МИСВ - добавена е възможност за попълване на повече полета в кл. 1/11 Допълнителен режим
08 Май 2022
Нова версия на WinMag - версия 29.07
Актуализация във връзка с променения линк към ТАРИК и изчисляването на Държавните вземания...
Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.06.2022г.
Контакти
Copyright © 1999-2022 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта