TaxStoreGen

Автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки

TaxStoreGen е програма за управление на данъчен склад, разработена от Унисофт ЕООД в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове и на Правилника за прилагането му. С нея се съставят Дневник на складовата наличност и Акцизна данъчна декларация за стоките, които се генерират на базата на въведените и изведените документи от данъчния склад и се записват в XML файл. 
Към програмата е разработено web-базирано приложение (www.taxstoregen.com), което позволява извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки.

TaxStoreGen

Съществуват 4 (четири) разновидности на програмата TaxStoreGen:

 1. TaxStoreGen - изготвяне, съхраняване и разпечатване на справки и на останалите необходими за отчетността документи. 
 2. TaxStorePro - TaxStoreGen + автоматично изчисляване на данъчната основа и автоматично определяне на съответната ставка. 
 3. TaxStoreGen Lite - олекотена версия на TaxStoreGen, работеща с два документа за вход и изход – АДД и ПАД; АДД и Складова разписка; ПАД и Складова разписка и др.
 4. TaxStoreGen OAKP - версия на TaxStoreGen предназначена за ОАКП (Освободен от акциз краен потребител), работеща с два документа за вход и изход – АДД и Складова разписка, като генерира и Рекапитулативна Декларация.

Програмата работи на следния принцип - има две основни менюта „Въвеждане” и „Извеждане”. От тях се създават документите, с които стоката влиза и съответно излиза от склада. Тези документи се съхраняват в базата данни и въз основа на тях се създават справките – Дневник на складовата наличност и Акцизна декларация. TaxStoreGen дава възможнст за запис в XML файл, както и за печат на справките и на документите. Съществуват 2 (два) варианта за печат на документите - на празен лист А4 или на стандартизирана печатна бланка.

Видове документи, с които работи програмата:

 • - Акцизен данъчен документ (АДД)
 • - Придружителен административен документ (е-АД, ост. ПАД)
 • - Опростен придружителен документ (ОПД)
 • - Складова разписка
 • - Фактура
 • - Протокол за бандероли
 • - Констативен протокол (за фири)

 

Програмата предлага допълнителни справки за улеснение на клиентите:

 • - Дневник – Постъпили (въведени)
 • - Дневник – Изведени
 • - Дневник – Рекапитулация постъпили (въведени)
 • - Дневник – Рекапитулация изведени
 • - Складова наличност
 • - Складова наличност по наематели (вложители)
 • - Наличност към дата

 

TaxStoreGen и TaxStorePro работят напълно самостоятелно. Клиентите, които притежават TaxStoreGen и искат да имат Pro версията, трябва да инсталират TaxStorePro в отделна директория, като и двете програми работят с една и съща база данни.www.taxstoregen.com - Web-базирано приложение към TaxStoreGen

Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове, Лицензираният складодържател самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи и органите по приходите на Националната агенция за приходите до автоматизираните системи за отчетност.

Унисофт ЕООД разработи и пусна интернет страница (web-базирано приложение) към програмен продукт TaxStoreGen, автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки.

Адресът на интернет страница е:

www.taxstoregen.com

Целта на тази интернет страница е фирмите (складодържатели) да могат да създават, наблюдават и редактират потребителско име и парола на митническите органи и НАП, чрез които да се предоставят достъп за преглед на отчетността на данъчния склад. Също така фирмите ще имат пълна информация за всяко действие на митническите органи в интернет страницата - дата, час, вид действие, IP адрес.

От своя страна, митническите органи ще могат да извършват в реално време преглед на документите и наличностите на даден данъчен склад, с цел контролиране на суровините, произведените или складираните акцизни стоки. 

В web-базираното приложение се влиза с потребителско име и парола. Съществуват два вида потребители:

 1. Фирма (складодържател) - с права за създаване, редактиране и триене на потребител "Митничар" и следене на всички негови действия
 2. Митничар - с права единствено за преглед на отчетността - документи и наличности. (Един потребител "Митничар" може да има достъп до повече от един данъчен склад)

Създадени са примерни данни и демонстрационен потребител "Митничар" с права за преглед. Потребителското име и парола ги има на началната страница на www.taxstoregen.com и са:

Потрелител: user
Парола: demo

Клиентите на TaxStoreGen и TaxStorePro, които желаят да ползват web-базираното приложение, трябва да свалят, попълнят и изпратят Регистрационната форма на нашия email:

Регистрационна форма на фирма (складодържател)

Тук предлагаме видео презентации с цел запознаване, научаване и подобряване на знанията за работа с програмен продукт TaxStoreGen
No Описание Цена
TaxStoreGen – управление на данъчен склад
1. TaxStoreGen – програмен лиценз + поддръжка за първите 12 месеца 1200 лв.
1.1.    Доплащане за всяко следващо работно място и/или склад в локалната мрежа  + 420 лв.
1.2.    Доплащане за TaxStorePro + 300 лв.
2. TaxStorePro – програмен лиценз + поддръжка за първите 12 месеца 1500 лв.
2.1.    Доплащане за всяко следващо работно място и/или склад в локалната мрежа + 600 лв.
3. TaxStoreGen Lite – програмен лиценз + поддръжка за първите 12 месеца 900 лв.
4. TaxStoreGen OAKP – програмен лиценз + поддръжка за първите 12 месеца 1200 лв.
Web-базирано приложение – доплащане към TaxStoreGen и TaxStorePro
5.1. За един склад + 450 лв.
5.2. За два или повече склада + 600 лв.
Модули за измервателни уреди*
6.1. Модул за импортиране на данни от измервателни уреди 900 лв.
6.2. Модул за импортиране на данни от измервателни уреди с обединяване на транзакции 1200 лв.
6.3. Модул за импортиране и експортиране на данни от/към измервателни уреди 1800 лв.
Абонаментни поддръжки за 12 месеца
7. TaxStoreGen 900 лв.
7.1.     Доплащане за всяко следващо работно място и/или склад в локалната мрежа + 240 лв.
8. TaxStorePro 1200 лв.
8.1.     Доплащане за всяко следващо работно място и/или склад в локалната мрежа + 300 лв.
9. TaxStoreGen Lite 600 лв.
10. TaxStoreGen OAKP 900 лв.
Web-базирано приложение – доплащане към TaxStoreGen и TaxStorePro
11.1. За един склад + 360 лв.
11.2. За два или повече склада + 450 лв.
Модул за измервателни уреди – доплащане към TaxStoreGen и TaxStorePro
12. Модул за импортиране на данни от измервателни уреди + 300 лв.

 

Програмният продукт TaxStoreGen работи с MS SQL®.

В цената на продуктите е включена:

1. Инсталация.
2. Два часа обучение.
3. Актуализиране на данните съобразно промените в законодателството и безплатно предоставяне на допълненията, направени за съответната версия в периода на поддръжка.

Абонаментната поддръжка е за срок от 12 месеца, валидна от датата на покупката. Новостите свързани с програмните продукти се изтеглят от тук.

При закупуване на лиценз за TaxStoreGen и TaxStorePro извън рамките на локалната мрежа се ползва 20% отстъпка от цената на съответния продукт.

* Модулите за измервателни уреди е доработка към програмен продукт TaxStore и се разработва индивидуално за всеки един клиент.

Цена за допълнително повикване и извършване на квалифицирана услуга – 60 лв/час.
Цена за допълнително обучение – 60 лв/час.

Цените са с ДДС.

 • - Позвънете на нашите телефони (02) 9201760, 9298613
 • - Изпратете email на info@unisoft-bg.com
 • - В брой на място в нашия офис: гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
 • - По банков път:
  Фирма Унисофт ЕООД
  Банка УниКредит Булбанк, кл. Ал.Стамболийски
  IBAN BG05 UNCR 9660 1015 2212 14
  BIC UNCRBGSF
 • - Свържете се с някой от нашите дистрибутори
TaxStoreGen - версия 14.1 от 13 февруари 2023г.

За клиентите без лиценз версията на TaxStoreGen е демонстрационна. Тя включва почти всички функции на пълноценния вариант, като добавя надпис "Демонстрационна версия" върху разпечатвания документ и не разрешава запис на XML файл.TaxStorePro - версия 14.1 от 13 февруари 2023г.

За клиентите без лиценз версията на TaxStorePro е демонстрационна. Тя включва почти всички функции на пълноценния вариант, като добавя надпис "Демонстрационна версия" върху разпечатвания документ и не разрешава запис на XML файл.Ръководство за потребителя за използваната автоматизирана система за отчетност TaxStoreGen, необходима за лицензиране на акцизен склад пред Агенция Митници


Ръководство за работа с web-базирано приложение към автоматизирана система за отчетност TaxStoreGen


Регистрационна форма на фирма (складодържател)

Клиентите на TaxStoreGen и TaxStorePro, които желаят да ползват web-базираното приложение, трябва да свалят, попълнят и изпратят Регистрационната форма на нашия email - info@unisoft-bg.com